SEEN ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ 20/11/2562 12:06:02น. 534

SEEN ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ดร.สุรัตน์  เศษโพธิ์ และคณาจารย์สาขาพลังงานทดแทน ร่วมให้การต้อนรับนายวัฒนา  ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พันจ่าเอกณัฐนันท์  เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายฐาปกช  หลุกทิพย์นภา คณะผู้บริหารองค์การบริหารจังหวัดแพร่ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ รวมถึงการจัดทำโครงการวิจัยพัฒนาชุมชนทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมกันนี้ คณะฯ ได้นำเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และศูนย์จัดการขยะด้วยระบบเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment: MBT) ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีแผนที่จะร่วมดำเนินงานร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้ ภาพ :   กรรณิกา ชำนาญยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กรรณิกา ชำนาญยา   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/11/2562 12:06:02

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน