Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::402

     อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Chemical Science and Engineering (ICCSE 2019)"

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมนำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ "Kinetic evaluation of two-phase anaerobic treatment of slaughterhouse wastewater"
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Chemical Science and Engineering (ICCSE 2019)"ณ National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย. 2562

ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่ให้นักวิจัยจากหลายประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการวิจัยด้านเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

ภาพ :   ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 9:38:46

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน