แชร์ Twitter   
948
  

ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือ ให้น้องในถิ่นทุรกันดาร โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ

โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ
        ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการทอดผ้าป่าหนังสือ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน ศูนย์บรรณสารฯ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้นักเรียนชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุ้ม) อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
        ติดต่อร่วมบริจาคหนังสือได้ที่ คุณเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ โทร.0 5446 6705 เบอร์ภายใน 3522ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/1/2563 16:06:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน