นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรมฝรั่งเศสระดับชาติ 21/11/2562 16:11:40น. 1808

นิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข และ อาจารย์ยุวเรศ เลาหพรรค อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ ได้นำตัวแทนนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวนิภาพร ปะสีละเตสัง นายพิชญุตม์ จิวเดช นายกรกฎ แสนบ่อแก้ว และ นายพชรพล เบี้ยแก้ว เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและวัฒนธรรมฝรั่งเศสระดับชาติ (Fete annuelle ATPF 2019) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สคฝท.)

 

ในการแข่งขันครั้งนี้มีสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสทั้งในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ โดยตัวแทนนิสิตสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้คว้ารางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

 

1. นางสาวนิภาพร ปะสีละเตสัง

(การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส)

อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม : อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข

 

2. นายพิชญุตม์ จิวเดช

(การแข่งขันเขียนตามคำบอก)

อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม : อาจารย์ Luc NGUYEN

 

และได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปีนี้เป็นการรับรางวัลสองปีซ้อนของ นางสาวนิภาพร ปะสีละเตสัง ที่ได้รางวัลชมเชยจากการแข่งขันเขียนตามคำบอกเมื่อปี 2561 อีกด้วย  


ข้อมูล / ข่าว : อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

ภาพ : อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส    
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   อาจารย์อธิคมน์ จิตรเกษมสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์จักรพงษ์ โกยสมบูรณ์ ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 16:11:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน