แชร์ Twitter   
575
  

Mr. Wu Yunhe นิสิตในระดับปริญญาเอก ของสถาบัน Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science (CAS) ประเทศจีนได้เข้าพบพูดคุยกับท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ โครงการหน่วยความเป็นเลิศ Unit of Excellence ด้ายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากร

Mr. Wu Yunhe นิสิตในระดับปริญญาเอก ของสถาบัน Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science (CAS) ประเทศจีนได้เข้าพบพูดคุยท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม โครงการหน่วยความเป็นเลิศ Unit of Excellence ด้ายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 Mr. Wu Yunhe นิสิตในระดับปริญญาเอก ของสถาบัน Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science (CAS) ประเทศจีนได้เข้าพบพูดคุยกับท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม โครงการหน่วยความเป็นเลิศ Unit of Excellence ด้ายความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการทรัพยากร และทุนวิจัยพื้นซฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพไทย-จีน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับ Kunming Institute of Zoology (CAS) ประเทศจีน และ Mr. Wu Yunhe นิสิตในระดับปริญญาเอก ของสถาบัน Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Science (CAS) ประเทศจีน มาทำงานวิจัยร่วมกันและศึกษาความเป็นไปได้ต่อการทำงานวิจัยในอนาคตด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์
ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/11/2562 23:32:04

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน