แชร์ Twitter   
244
  

     โครงการจิตอาสา UP CSR สู่ CSV โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

รร.บ้านสันติสุข

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการศึกษา โดย ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ UP CSR สู่ CSV โรงเรียนบ้านสันติสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางด้านวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก องคมนตรี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจโรงเรียน เยี่ยมบุคลากรและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยในโครงการมีการมอบอุปกรณ์การเรียน กระดานอัจฉริยะ (interactive board) และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ความเป็นอยู่ของนักเรียนในพื้นที่ ให้ดีขึ้น ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 15:16:16

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน