แชร์ Twitter   
494
  

     คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ให้การต้อนรับ อาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ให้การต้อนรับ อาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ อาจารย์พวงเพ็ชร์ นิธยานนท์ คณบดีคณะการจัดการธุรกิจอาหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ อดีตผู้อำนวยการสำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในโอกาสมาเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ณ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 15:29:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน