Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::398

     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวายให้บริการฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก (dT) ให้กับนักเรียน โรงเรียนจำป่าหวาย และโรงเรียนบ้านดาวเรือง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวายให้บริการฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก (dT) ให้กับนักเรียน โรงเรียนจำป่าหวาย และโรงเรียนบ้านดาวเรือง

 

วันศุกร์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำป่าหวาย ให้บริการฉีดวัคซีน คอตีบ บาดทะยัก (dT) ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจำป่าหวาย จำนวน  20 ท่าน และ โรงเรียนบ้านดาวเรือง จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการฝึกปฏิบัติงานรายวิชาปฏิบัติการการพยาบาลอนามัยชุมชน ๒ นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๘ ท่าน โดยได้รับความร่วมมือคณะครูโรงเรียนจำป่าหวาย และโรงเรียนบ้านดาวเรือง เป็นอย่างดี

 ภาพ :   คณะครูโรงเรียนจำป่าหวาย และโรงเรียนบ้านดาวเรือง และนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์วิมลมาศ จันทร์เชื้อ   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/11/2562 16:41:01

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน