แชร์ Twitter   
705
  

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ คุณคาโรลีน ชมิตต์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ปรึกษาหารือความร่วมมือด้านวิชาการ กับ คุณคาโรลีน ชมิตต์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้ให้การต้อนรับ คุณคาโลลีน ชมิตต์ ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ฝ่ายความร่วมมือและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งมุมฝรั่งเศส” (Coin Francois) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่ต้องการให้ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มาสัมผัสกับบรรยากาศด้านการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

                                    

ภาพ / ข่าว : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์
ข้อมูล : นางสาวปวลี ดวงดี นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์   
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Page Facebook อัลบั้มภาพ :
https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปวลี ดวงดี นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2562 10:05:09

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน