คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ งานผลิตสื่อนวัตกรรม ลุยผลิตบทเรียน E-Learning ตอบโจทย์ Super KPI

28/11/2562 14:04:22น. 981
บทเรียน E-Learning

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ งานผลิตสื่อนวัตกรรม ลุยผลิตบทเรียน E-Learning ตอบโจทย์ Super KPI 

        วันนี้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ งานผลิตสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือการผลิตบทเรียน E-Learning  ตามนโยบาย Super KPI ) ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ทันต่อความการของนิสิตที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา





facebooktwitterline


ภาพ :   เพชร พงษ์เฉย   
ข้อมูล/ข่าว :    เพชร พงษ์เฉย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
28/11/2562 14:04:22น. 981
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ งานผลิตสื่อนวัตกรรม ลุยผลิตบทเรียน E-Learning ตอบโจทย์ Super KPI



#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน