แชร์ Twitter   
764
  

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ งานผลิตสื่อนวัตกรรม ลุยผลิตบทเรียน E-Learning ตอบโจทย์ Super KPI

บทเรียน E-Learning

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ งานผลิตสื่อนวัตกรรม ลุยผลิตบทเรียน E-Learning ตอบโจทย์ Super KPI 

        วันนี้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ งานผลิตสื่อนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือการผลิตบทเรียน E-Learning  ตามนโยบาย Super KPI ) ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ ให้ทันต่อความการของนิสิตที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ภาพ :   เพชร พงษ์เฉย   
ข้อมูล/ข่าว :    เพชร พงษ์เฉย   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/11/2562 14:04:22

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน