แชร์ Twitter   
537
  

     "บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม" ผลผลิตของโครงการ 1 คณะ 1 Signature ของคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1คณะ1signature_MIS_UP

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม ได้เปิดดำเนินการรับซื้อขยะครั้งที่ 4 โดยมีคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นคนขับเคลื่อนด้วยเอง อีกทั้งในการรับซื้อครั้งนี้ไม่ได้มีการรับซื้ออยู่กับที่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการรับซื้อแบบสัญจร ครั้งแรกอีกด้วย

บริษัทขยะจำลองหนองหล่ม เป็นบริษัทขยะจำลองแบบมีส่วนร่วมเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะ และต้องการลดปัญหาขนะในชุมชน อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นตัวกระตุ้น และส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักระบบการจัดการธุรกิจ และสร้างรายได้จากขยะครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและยกระดับชุมชน รวมไปถึงการเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   Pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/12/2562 0:40:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน