แชร์ Twitter 
785
   SDG

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานกลางตึกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันจัดงานพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมให้เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในทุกปี และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เกิดความรัก สามัคคี สืบไป

            ทั้งนี้ มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.สุริศักดิ์   ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และรศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย
ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2562 14:30:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน