แชร์ Twitter   
672
  

     นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย ซึ่งจัดโดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้การเมืองไทย ซึ่งจัดโดยคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์ พลาซ่า พะเยา จ.พะเยา โดยมีรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและอาจารย์ผู้ควบคุมดังนี้   

1. นายจิรสิน บุญประเสริฐ ระดับชั้น  ม. 6.3

2. นายภูริพัฒน์ อินต๊ะแสน ระดับชั้น  ม. 6.3

3. อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน

4. อาจารย์ทวีศักดิ์ กันโยไช อาจารย์ผู้ควบคุมทีมแข่งขัน
ภาพ :   อาจารย์อรรถพล คณิตชรางกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/12/2562 16:10:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน