แชร์ Twitter   
475
  

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรม กรุงไทยรักษ์ Smart University

กรุงไทย_กรุงไทยรักษ์smart-university_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์_มหาวิทยาลัยพะเยา


ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม โครงการกรุงไทยรักษ์ Smart University รอบรู้เรื่องการเงินกับน้องวายุ

โดยมีบุคลากรจากธนาคารกรุงไทยมาให้ความรู้ทางด้านการเงินแก่นิสิต และพบกับกิจกรรมอื่นๆ

เพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายจากธนาคารกรุงไทย

ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ตามลิงค์ https://forms.gle/gKnybtWSjiveQ4ab8

ทั้งนี้นิสิตที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้วย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โทร 054 466666 ต่อ 1508

ขอบคุณค่ะ

ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 11:09:46

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน