แชร์ Twitter   
330
  

     ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิทยาศาสตร์  จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ และการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการนักเรียนเรียนดี โครงการรับตรง 10% และโครงการรับนักเรียนภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ประจำปีการศึกษา 2563 ภาพ :   สุดารัตน์ แซ่จ๋าว/เวทิน เกษรพรม/พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 9:50:12

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน