แชร์ Twitter   
885
  

     นักเรียนโรงเรียนสาธิตม.พะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 62  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ. นครราชสีมา โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้นำเสนอผลงานที่มีชื่อว่า “Smart Monitor for Green House” ซึ่งจัดทำโดย
1. นายภัทรดร ภัทรดรปกรณ์ นักเรียนโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.
นายนฤดล ปัญญาวงศ์ นักเรียนโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.
นาย จารุกิตติ์ ราคา วมว นักเรียนโครงการ วมว. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะชนม์ เกตุสุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
5.
ดร.ชัชวาล วงค์ชัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

 ภาพ :   ดร.ชัชวาล วงค์ชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/12/2562 10:19:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน