แชร์ Twitter   
912
  

โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 14:59:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน