แชร์ Twitter   
1091
  

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562

คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้แก่นิสิตสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ และรางวัลชมเชย คือ นางสาวจันทรวิมล โลโต พร้อมทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาและฝึกซ้อม ประกอบด้วย ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช และ อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด คณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์   

 

ข้อมูล / ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/12/2562 15:59:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน