รถโดยสารรับ-ส่ง ที่คุ้นเคยของนิสิต มพ.

6/12/2562 11:19:59น. 1579
รถเมล์ ม.พะเยา

ทำไมต้องใช้รถโดยสารเดินทางภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ?

เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่กลางหุบเขา จากหน้ามหาวิทยาลัยเข้าสู่ตัวมหาวิทยาลัย มีระยะทางทั้งหมด 4 กิโลเมตร ระหว่างทางเข้ามีทั้งทางโค้งและทางลาดชัน เชื่อว่าการที่จะให้นิสิตนำรถจักรยานยนต์หรือบางคนที่ไม่เชี่ยวชาญเส้นทางเข้าไป อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอน ทางมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการใช้รถโดยสารให้กับนิสิตและบุคลากร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย

จะสร้างมลพิษทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่ ?

ปัจจุบันรถโดยสารได้ทำการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดซึ่งเป็นรถระบบ NGV เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ปริมาณไอเสียที่ปล่อยออกจากเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติมีปริมาณต่ำกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น NGV จึงนับเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดควันดำหรือสารพิษ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของนิสิตและบุคลากร สามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศภายในมหาวิทยาลัยได้แน่นอน

รถโดยสารมหาวิทยาลัยพะเยามีความปลอดภัยมากแค่ไหน ?

ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำมาตรการความปลอดภัยรถโดยสาร แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1.มาตรการความปลอดภัยด้านรถโดยสาร NGV  2.มาตรการด้านพนักงานขับรถสวัสดิการ  3.มาตรการด้านการบริหารจัดการ 4.มาตรการด้านผู้โดยสาร  5.มาตรการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม รถโดยสารตอนนี้มีอยู่รวมทั้งหมด 36 คัน มี 2 ขนาด คือ รถแบบ 45 ที่นั่ง มีทั้งหมด 10 คัน และรถแบบ 27 ที่นั่ง มีทั้งหมด 26 คัน เปลี่ยนเบาะนั่งเป็นแบบ VIP จัดให้มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

ระยะเวลาให้บริการและเส้นทางเดินรถ

รถโดยสารของมหาวิทยาลัยพะเยาจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 06.30-21.30 น. ทุกวัน โดยแบ่งเส้นทางเดินรถ รับ-ส่ง 3 สาย คือ 1. สายหน้ามหาวิทยาลัย-จุดพักรถอาคารเรียนรวม ผ่านหน้าคณะเทคโนโลยีและสารสนเทศศาสตร์ เป็นหมายเลขรถคี่ 2.สายหน้ามหาวิทยาลัย- จุดพักรถอาคารเรียนรวม ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหมายเลขรถคู่  3.สายจุดพักรถอาคารเรียนรวม – หอพัก – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline


ภาพ :   ภูติวัต สุวิชัย นิสิตฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ภูติวัต สุวิชัย นิสิตฝึกประสบการณ์ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
6/12/2562 11:19:59น. 1579
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน