Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::348

     กองกิจการนิสิตจัดโครงการ “ เราทำความดีด้วยใจ จิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา

เราทำความดีด้วยใจ
     วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) ได้จัดโครงการ “ เราทำความดีด้วยใจ จิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร " โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ประธานในพิธี ถวายความเคารพ ด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ อีกทั้งนำกล่าวคำถวายราชสดุดีและนำร้องเพลงชาติ เนื่องในวันชาติ
   ในการนี้ ได้นำบุคลากร นิสิตจิตอาสา ร่วมกิจกรรมลอกท่อน้ำและพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณกลุ่ม อาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย
  

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2562 13:29:48

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน