แชร์ Twitter   
526
  

โรงเรียนสาธิตม.พะเยา ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ฝ่ายประถมศึกษา ดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพอนามัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา และสร้างความสามัคคี โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆเช่น กรีฑา แชร์บอล วิ่งกระสอบ ปิดตาตีปี๊บ กินวิบาก และชักกะเย่อ เป็นต้น ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 3-6 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2562 16:44:46

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน