แชร์ Twitter   
814
  

คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาจารย์แหล่งฝึก

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ได้จัดกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาจารย์แหล่งฝึก (CI)”

คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ได้จัดกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับอาจารย์แหล่งฝึก” เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และวิทยากรบรรยาย ประกอบไปด้วย ผศ.ดร.สาวิตรี นะงอลา ผศ.ดร.อักษรากร คำมาสุข และดร.สรายศ ร่าเริงใจ โดยในโครงการนี้ได้จัดขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์รวมไปถึงรูปแบบการประเมินนิสิต ที่สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และสมรรถณะของเทคนิคการแพทย์ตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์แหล่งฝึก (CI) จากหลายหลายโรงพยาบาลทั่วประเทศ 

The Dean, Asst. Prof. Dr. Yuttana Mundee gave the opening ceremony speech at the meeting between the AHSUP teaching staff and Clinical Instructors (CI) at the Duangtawan Hotel in Chiang Mai on 1-2 December, 2019.

The meeting, planned by the School of Allied Health Sciences sought to achieve a correct understanding between the AHSUP teaching staff at the School and the CI, as on-site practice staff in the hospital laboratory is crucial for establishing decent criteria for justifying student practice in medical laboratory. Following the opening speech, the heads of each sub-division lead discussions in their respective subject areas for all attendances. For the final session, Asst. Prof. Dr.Sawitree Na-ngola and Asst. Prof. Dr.Aksarakorn kummasook facilitated a discussion which could be used for curriculum revision in the next academic year plan.

The event provides opportunities for all attendances to address issues in medical laboratory practice for teaching and guidance. Led by the chief of medical technology department, Dr. Sarayot Raroengjai, both AHS staff and CI have agreed on terms and conditions that are required by the medical technology council for making sure that the fourth year students could gain the most from their practice in laboratory tests.

The was successful in achieving its purpose, as the CI from various hospital laboratory have attended the meeting and were a part of the discussion on criteria for learning.

Written by Dech Dokpuangภาพ :   ผศ.ดร.เสริม สุรพินิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข และ ดร.ทนพ.เดช ดอกพวง   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/12/2562 18:49:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน