กองกิจการนิสิต เตรียมนำนิสิต UP Ambassadors ร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

10/12/2562 21:19:42น. 4786

กองกิจการนิสิต เตรียมนำนิสิต UP Ambassadors ร่วมงานสาสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

?เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างมิตรที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดศึกษาระดับสูงของ ไทย-ลาว ตลอดจนเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืนหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต จะได้นำตัวแทนผู้นำนิสิต ได้แก่ องค์การนิสิต สภานิสิต เวียง สารวัตรนิสิต และนิสิต UP Ambassadors จำนวน 15 คน เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16 (16th Lao-Thai University Relationship Forum)   ตลอด 3 วันที่เข้าร่วมกิจกรรมนิสิตนักศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยและมหาวิทยาลัยประเทศลาวจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตและมิตรภาพ โดยกองกิจการนิสิต ได้จัดเตรียมการแสดงชุด “เกี้ยวสาวบ่าเคิ้น” ที่สะท้อนภาพวิถีวัฒนธรรมการเกี้ยวสาวหรือการจีบสาวของชาวล้านนาในอดีต สร้างสรรค์เป็นการแสดงโดยครูอริน  พูลเกษม และครูสิทธิพร  เพิ่มพูล เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ กว่า 12 สถาบัน

facebooktwitterline


ภาพ :   ยุทธพงษ์ ยะตา / รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ยุทธพงษ์ ยะตา   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
10/12/2562 21:19:42น. 4786
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต เตรียมนำนิสิต UP Ambassadors ร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพลาว-ไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน