แชร์ Twitter   
1115
  

นิสิตหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำป่าหวาย

คณาจารย์หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารนำนิสิตลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชน
หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร นำนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 58 คน ลงพื้นที่ฝึกปฎิบัติการชุมชนในโครงการฝึกปฏิบัติการชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำป่าหวาย ต. จำป่าหวาย อ. เมือง จ. พะเยา

อ. นริศรา พันธุรัตน์ หัวหน้าโครงการได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการระยะยาวที่มุ่งหมายให้นิสิตได้ลงปฏิบัติการในพื้นที่จริงร่วมกับการบริการวิชาการไปด้วย ซึ่งทุกๆ ปี ทางหลักสูตรได้นำนิสิตลงปฏิบัติการในพื้นที่จริงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็ก หรือ รร. ผู้สูงอายุ ในปีนี้ได้มาลงพื้นที่ปฏิบัติการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจำป่าหวาย ซึ่งมีเด็ก อายุระหว่าง 3-4 ขวบ จำนวน 108 คน โดยทางนิสิตได้ทำการสำรวจปัญหาต่างๆ จากการสัมภาษณ์  ผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้ปกครอง ผู้ประกอบอาหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันต่อไป นอกจากนั้นการลงฝึกปฏิบัติการครั้งต่อไป จะทำการประเมินภาวะโภชนาการในเด็ก และประเมินคุณภาพอาหารกลางวันด้วย

การลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการโภชนาการชุมชนในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก อบต. จำป่าหวาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีภาพ :   คุณณัชกานต์ วังมูล   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.นริศรา พันธุรัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/12/2562 17:39:27

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน