แชร์ Twitter   
1014
  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจอาคารหอพักศรีตรัง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจอาคารหอพักศรีตรัง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจอาคารหอพักศรีตรัง

    เย็นวันที่ 11 ธันวาคม 2562  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจหอพักศรีตรัง บริเวณโซนด้านหลังมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับหอพักศรีตรัง เป็นอาคาร 4 ชั้น มีจำนวน 3 หลัง รวมจำนวนห้องพักทั้งสิ้น จำนวน 144 ห้อง โดยเป็นหอพักสร้างใหม่เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยท่านอธิการบดีและทีมผู้บริหาร ได้ตรวจความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัย ภูมิทัศน์บริเวณหอพักเพื่อความสวยงามน่าอยู่ รวมถึงที่จอดรถ เพื่อให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัย
ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/12/2562 16:11:51

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน