ประชาสัมพันธ์ ตารางพบผู้เชี่ยวชาญการใช้สถิติเพื่อการวิจัย ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 26/12/2562 13:30:01น. 817

ตารางพบผู้เชี่ยวชาญ

       ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้โดยงานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัดให้บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 สัปดาห์ละ 1 วัน งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัยจึงขอประชาสัมพันธ์ ตารางพบผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาสถิติ ให้เกียรติร่วมการให้บริการด้านการวิจัยของศูนย์บรรณสารฯ ผู้ใช้บริการสามารถเช็คปฏิทินของผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://bit.ly/2XBppU4 และสามารถจองเข้าพบผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://bit.ly/2QBM9Sq (E-mail ที่ใช้เข้าระบบการจอง ต้องเป็น E-mail ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น )

        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร.3531
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/12/2562 13:30:01

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน