แชร์ Twitter   
1079
  

     สมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/12/2562 11:10:25

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน