Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::528

     สมัครทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/12/2562 11:10:25

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน