แชร์ Twitter   
677
  

     โรงเรียนสาธิตม.พะเยา คว้า 12 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
???? สรุปผลการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งทัพนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้คว้าเหรียญรางวัลมาทั้งหมดจำนวน 12 รายการ โดยแบ่งเป็น เหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 6 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
??เหรียญทอง
1. กรีฑา กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายสุรพิชญ์ หอมนาน
2. กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง น.ส.กชพรรณ กองมะลิ
??เหรียญเงิน
1. กรีฑา พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธนภรณ์ ใจเที่ยง
2. กรีฑา กระโดดสูง มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง น.ส.กชพรรณ กองมะลิ
3. กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง น.ส.ภัทรธิดา คุณารูป
4. กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง น.ส.ปวริศา ปัญญา
5. กรีฑา เขย่งก้าวกระโดด มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายสุรพิชญ์ หอมนาน
6. เปตอง Shooting 1 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายเดชา ประสานวงค์
??เหรียญทองแดง
1. กรีฑา ขว้างจักร มัธยมศึกษาตอนต้น หญิง ด.ญ.ธนภรณ์ ใจเที่ยง
2. กรีฑา กระโดดไกล มัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย นายสุรพิชญ์ หอมนาน
3. กรีฑา พุ่งแหลน มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย ด.ช.กฤษกร พันเชิงพิชัยนาวิน
4. เปตอง บุคคล : คู่ มัธยมศึกษาตอนปลาย หญิง น.ส.ณัฏฐนิชา คันธีราช และ น.ส.จิรัชญา น้ำสังข์
 ภาพ :   ทีมสื่อโรงเรียนสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/1/2563 11:34:35

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน