Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::469

     คณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

ในวันที่ 6 มกราคม 2562 นายวริทธิ์ ทิพย์กุนะ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปีพุทธศักราช 2562 ระดับภาคเหนือ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/1/2563 9:22:48

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน