Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::145

     กองกิจการนิสิต ร่วมส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

4 Photos ? Updated a few seconds ago
วันนี้?(11 ม.ค.2563) นายพิเชษฐ ถูกจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นผู้แทนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา? นำของขวัญ?ที่ได้รับสนับสนุนผ่านศูนย์? UPSR เพื่อส่งความสุขในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดพะเยา เพื่อมอบให้แก่เด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ? โดยมีนายวัลลภ? ไม้จำปา? ศึกษา?ธิการจังหวัดพะเยา? เป็นผู้รับมอบ ณ ลานอเนกประสงค์?เทศบาลเมืองพะเยา? จังหวัดพะเยา

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/1/2563 17:01:14

ข่าวเด่นในรอบ 7 วัน