แชร์ Twitter   
609
  

     ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการสัมภาษณ์การขยายผล และการนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่

ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการสัมภาษณ์การขยายผล และการนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่

       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์อภิญญา ห่านตระกูล หัวหน้าโครงการวิจัย เข้ารับการสัมภาษณ์การขยายผล และการนำผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกสว ในเรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการบูรณาการวิธีการสอนแบบโฟนิกส์เข้ากับการพัฒนาวงศัพท์และวากยสัมพันธ์ เพื่อสร้างสัมพันธสารเรื่องเล่า เกี่ยวกับประสบการณ์ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ผลประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวฯ เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การขยายผลดังกล่าวฯ ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ และการใช้ Application การฝึกภาษา เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน

    

ภาพ / ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/
ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/1/2563 14:43:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน