ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการสัมภาษณ์การขยายผล และการนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ 13/1/2563 14:43:48น. 939

ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ เข้ารับการสัมภาษณ์การขยายผล และการนำผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่

       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ทีมนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์ นำโดย อาจารย์อภิญญา ห่านตระกูล หัวหน้าโครงการวิจัย เข้ารับการสัมภาษณ์การขยายผล และการนำผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก สกสว ในเรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการบูรณาการวิธีการสอนแบบโฟนิกส์เข้ากับการพัฒนาวงศัพท์และวากยสัมพันธ์ เพื่อสร้างสัมพันธสารเรื่องเล่า เกี่ยวกับประสบการณ์ท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ผลประโยชน์จากงานวิจัยดังกล่าวฯ เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การขยายผลดังกล่าวฯ ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ผ่านกระบวนการและวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ และการใช้ Application การฝึกภาษา เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน

    

ภาพ / ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์         

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/

facebook twitter line


ภาพ :   นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/1/2563 14:43:48

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน