แชร์ Twitter   
374
  

กองบริหารงานวิจัย ร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

กองบริหารงานวิจัย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย นำหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด   เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมรับคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่จากคณะผู้บริหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
 
คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ศ.(พิเศษ) เภสัชกร ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี (ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ)
2. รศ.ภก.ดร.ชาลี เรืองทอง  (รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ)
3. ดร.สำราญ ทองแพง   (รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ)
4. ผศ.ภก.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร (รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ)ภาพ :   นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรญา ตันปิงเมือง   
เพิ่มข่าวโดย :   winitta.lu@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/1/2563 12:19:45

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน