แชร์ Twitter   
906
  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

วันนี้ (วันที่ 15 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และแสดงความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสามเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วม โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดีด้วยหัวใจ ระหว่างวันที่ 10 - 15 มกราคม 2563 จัดโดย ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา กองกิจการนิสิต ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมบุคลากร และนิสิต จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยกันทาสีเส้นจราจรในเส้นทางขบวนเสด็จ ฯ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ และผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วย โดย เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้นล่าง อาคารสำนักงานอธิการบดี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีนิสิตและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 10 - 15 มกราคม 2563 จำนวนกว่า 400 คน

 
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร / ข้อมูลโดย กิติยา เขียวงาม   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/1/2563 14:25:21

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน