Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::453

     คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่

คณะศิลปศาสตร์ให้การต้อนรับท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่

       เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ผู้บริหารและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณ Hiroshi Matsumoto กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ คุณ Taihei Abe รองกงสุล ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้เข้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะศิลปศาสตร์ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาษา 2 (CE13404) และพบปะพูดคุยกับนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น      

 

ข้อมูล : อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง ประธานหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ           

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์โขมพัฒน์ ประวัง / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/1/2563 13:56:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน