ม.พะเยา จัดการตัดสินประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ“ม.พะเยา ที่สวยงาม The Elegance of UP” 22/1/2563 14:23:54น. 1100

ม.พะเยา ภาพถ่ายม.พะเยา

วันนี้วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการตัดสินประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ม.พะเยา ที่สวยงาม The Elegance of UP” โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ 1. นายณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2.นายกฤษฎา ใจแก้วทิ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ 3.นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ได้รับทราบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และให้นิสิต บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วม ในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านการประชาสัมพันธ์ ของกองกลาง ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายในวันนี้ จะมีการประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ Facebook มพ.โพสต์ และ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

facebook twitter line


ภาพ :   ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/1/2563 14:23:54

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน