คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ 23/1/2563 15:08:30น. 815

นิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ  เครื่องสำอางจากข้าวไรท์เบอร์รี่ ยาหม่องไพล ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้จากวัตถุดิบในชุมชน

23 มกราคม 2563: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด นิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) และให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธของคณะเภสัชศาสตร์ ในนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

คณะเภสัชศาสตร์เป็น 1 ใน 16 คณะ 2 วิทยาลัย ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยมี ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันจัดบูธ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนด้านสุขภาพให้แก่คนในชุมชนอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีการแสดงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้จากวัตถุดิบในชุมชน ได้แก่ ยาหม่องไพล และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวไรท์เบอร์รี่ เป็นต้น

----------------------
??ติดต่อสอบถาม
??www.pharmacy.up.ac.th
??054-466666 ต่อ 3188
FB:
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

facebook twitter line


ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :23/1/2563 15:08:30

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน