แชร์ Twitter   
564
  

ประชาสัมพันธ์วันปิดให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันปิดให้บริการ

   ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอประชาสัมพันธ์วันปิดบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

  • วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 : วันมาฆบูชา
  • วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 : วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
  • วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการ 0 5446 6705
ภาพ :   นายนครินทร์ โนรินทร์ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/2/2563 15:21:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน