การประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

4/2/2563 14:43:42น. 1897
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กองบริการการศึกษา จัดการประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 โดยมี อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการกอง / ศูนย์ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อุปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
4/2/2563 14:43:42น. 1897
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมเพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

#EdPEx


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน