แชร์ Twitter   
903
  

กิจกรรม “คืนความสุขให้กับคนรักอ่าน”

คืนความสุขให้กับคนรักอ่าน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “คืนความสุขให้กับคนรักอ่าน” เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการ และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการรักการอ่าน โดยผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
1. ยืมหนังสือเพิ่ม เป็น 2 เท่า ของสิทธิการยืม (1 ครั้ง/ ท่าน)
2. เพิ่มวันยืม เป็น 2 เท่า ของสิทธิการยืม (1 ครั้ง/ ท่าน)
สำหรับผู้ใช้บริการที่มีวันเกิดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 สามารถติดต่อขอรับสิทธิพิเศษในการยืมหนังสือได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ยืม – คืน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการ โทร. 0 5446 6705 เบอร์โทรภายใน 3530ภาพ :   นายนครินทร์ โนรินทร์ (นิสิตฝึกงาน)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/2/2563 15:21:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน