แชร์ Twitter   
584
  

นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำเสนอ NSC 2020 ระดับภาคเหนือ

NSC 2020 ระดับภาคเหนือ

...นิสิตคณะ ICT ผ่านรอบแรกการนำเสนอผลงานในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระดับภาคเหนือ...

        เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน นำนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ระดับภาคเหนือ The Twenty-Second National Software Contest:NSC 2020 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งงานดังกล่าว เป็นการสรรหาโปรแกรมเมอร์ของประเทศไทย โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์จากสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ
เข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก

         ซึ่งในการแข่งขันฯในระดับภาคเหนือครั้งนี้ นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถผ่านเข้ารอบการนำเสนอรอบแรกในระดับภาคเหนือ โดยนิสิตที่ผ่านเข้ารอบมี 2 ทีม ด้วยกัน ทีมแรก ได้แก่ นายนพนัย จันทร์สี และ นายปริญญา จันทดา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานในหัวข้อ : แอปพลิเคชั่นสำหรับการดูแลรักษารถยนต์ โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และทีมที่ 2 ได้แก่  นางสาวจตตมา ศรสงข์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่องแอปพลิเคชันตรวจสอบมูลค่าของธนบัตร โดมีอาจารย์ณัฐพล หาญสมุทร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหลังจากผ่านการนำเสนอในรอบแรกแล้วจะมีการประกาศผลการผ่านเข้ารอบ 2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจะไปเข้าร่วมแข่งขันชิงแชมป์รางวัลชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในลำดับต่อไป
ภาพ :   -   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :7/2/2563 17:35:20

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน