แชร์ Twitter   
433
  

การประชุมรับฟังแนวทางการเข้าร่วมและดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

Green Office
วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น.  กองอาคารสถานที่  งานสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมรับฟังแนวทางการเข้าร่วมและดำเนินโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผศ.ดร. บุหรัน พันธุ์สวรรค์ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับคณบดี ผู้อำนวยการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อประเมินสำนักงานที่้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วมในกลุ่มสำนักงาน รวมถึงการนำเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ในสำนักงานต่อไป ภาพ :   นางสาวจิตตรา สีฆสมิทธิ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก   
เพิ่มข่าวโดย :   jittra.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/2/2563 16:43:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน