แชร์ Twitter   
1198
  

งานประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ และประกวดแข่งขัน “Design Thinking” ระดับนานาชาติ

Design Thinking  นานาชาติ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ นายธนสิทธิ์ พรรณวัฒ และ นายธยกฤต ช้างสาร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร. จักรินทร์ ศรวิไล เป็นผู้ดูแล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ในชื่อทีม Nature Gym power park และ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในชื่อทีม Multipurpose cleaning machine ตามลำดับ ในงานประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ และประกวดแข่งขัน “Design Thinking” ระดับนานาชาติ โดยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนิสิต นักศึกษา รวม 10 มหาวิทยาลัย และมีวิทยากรและผู้ประเมินจากนานาประเทศ เข้าร่วมได้แก่ Thailand, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Japan และ Jordan

---------------------------------------------------------

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา
ติดต่อสอบถาม
www.pharmacy.up.ac.th
054-466666 
ต่อ 3188
FB: 
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา

FB: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ภาพ :   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   
ข้อมูล/ข่าว :    นายธยกฤต ช้างสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :14/2/2563 14:22:55

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน