แชร์ Twitter   
1201
  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ ที่ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ ที่ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมพญางำเมือง ภาพ :   นายอภิรักษ์ กาตาสาย   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/2/2563 16:35:47

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน