แชร์ Twitter   
758
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการในโอกาส 10 ปี วิศวฯ มพ.

ACC15
ปี พ.ศ. 2563 เป็นปีแห่งการสถาปนา “มหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะมีอายุครบ 10 ปี สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปีครั้งที่ 15 ขึ้นภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเทคโนโลยีคอนกรีตสำหรับ EEC” เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ นำเสนองานวิจัย และแสดงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอนกรีตของประเทศ เพื่อมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศและ EEC รวมถึงให้นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต วิศวกร ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านคอนกรีตได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ต จังหวัดระยอง
ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :6/3/2563 15:49:50

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน