อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

10/3/2563 9:44:01น. 3691
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)
ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) กับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 66 จังหวัด และการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ณ โรงแรมปรินซ์พลาเลส มหานาค กรุงเทพฯ 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
10/3/2563 9:44:01น. 3691
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #บันทึกข้อตกลง


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน