คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล เรื่อง “นิเทศทางการพยาบาล ความท้าทายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

16/3/2563 13:32:39น. 2339
#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  #บริการวิชาการ #นิเทศทางการพยาบาลความท้าทายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล เรื่อง “นิเทศทางการพยาบาล ความท้าทายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”  ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน โดยมีผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ คือเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมีความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการนิเทศทางการพยาบาลเชิงคลินิก และสามารถนำความรู้ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากหัวหน้าพยาบาล รองหัวหน้าพยาบาล ผู้ตรวจการพยาบาล พยาบาลวิชาชีพและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
16/3/2563 13:32:39น. 2339
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล เรื่อง “นิเทศทางการพยาบาล ความท้าทายจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม”

#คณะพยาบาลศาสตร์ #วิชาชีพพยาบาล #บริการวิชาการ #นิเทศทางการพยาบาล


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน