คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะฯ จำนวน 9 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

17/3/2563 8:24:55น. 8483
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 ท่าน จาก 3 หลักสูตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วย

หลักสูตรชีวเคมี 3 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ชัยวังเย็น ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษชัย พูลเจริญ ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561

หลักสูตรจุลชีววิทยา 4 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนติ เงินแพทย์ ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตปภัช ตันติอมรกุล ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤศภาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชพล เมธารัชกุล ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 พฤศภาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตรกุล สุวรรณเจริญ ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2561

หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 2 ท่าน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพา ชาญวิกรัย ได้ตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561

พร้อมกันนี้ยังได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ จากหลักสูตรชีวเคมี ที่ได้รับโล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน จากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายวิทยา สุนสะดี   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนฤพงศ์ สันทราย   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
17/3/2563 8:24:55น. 8483
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำคณะฯ จำนวน 9 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.พะเยา #ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ #คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ #โล่พระราชทานนักวิจัยดีเด่น


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน