อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและสังเกตการณ์ในการขยายผลของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชน ของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใน "โครงการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน: ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น"

18/3/2563 13:08:00น. 1935
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและสังเกตการณ์ในการขยายผลของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชน ของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใน "โครงการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน: ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น"
วันที่ 17 มี.ค. 2563 รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและสังเกตการณ์ในการขยายผลของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชน ของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ใน "โครงการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน: ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น" ซึ่งเป็นการอบรมขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น อันเป็นภาคประชาชนแห่งที่ 2
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรม การเคารพสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น เข้าถึงบริการของรัฐอย่างเสมอภาค ทั่วถึง
และเท่าเทียมกันเพื่อมุ่งหวังสร้างจังหวัดต้นแบบของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนซึ่งมีประชาชนมาร่วมกว่า 100 คน พร้อมตรวจคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานสาธารณสุข จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
18/3/2563 13:08:00น. 1935
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการและสังเกตการณ์ในการขยายผลของวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนภาคชุมชน ของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ใน "โครงการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน: ขยายผลสู่ชุมชน/ท้องถิ่น"

#ศูนย์ไกล่เกลี่ย #สิทธิมนุษยชน #คณะนิติศาสตร์ #วิทยากรกระบวนการ #ม.พะเยา #บริการวิชาการ #กฎหมายเพื่อชุมชน


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน