คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “สุขใจ ไม่สูญเสีย” จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

18/3/2563 16:58:29น. 2982
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “สุขใจ ไม่สูญเสีย”  จัดโดย กรมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “สุขใจ ไม่สูญเสีย”  จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ ( วันที่ 18 มีนาคม 2563) เวลา 15.30 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำนิสิตสาขาอนามัยชุมชน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดจัดทำคลิปวีดีโอสั้น ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้หัวข้อ “สุขใจ ไม่สูญเสีย” เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ และผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี  โดยในที่ประชุมท่านอธิการบดีได้พูดคุยและแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจในการผลิตผลงานดี ต่อไป  ณ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี                

รายชื่อนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

1.  นายพุชิสส์ เสมสมาน (หัวหน้าทีม)

2.  นางสาวณัฐชยา จรรยายงค์

3.  นางสาวอรพรรณ พิลม

4.  นางสาวจิราพรรณ จินดาสุวรรณ

5.  นายพิสัยสิษฐ์ เสือแขม

6.  นายเจตย์สฤษฎิ์ บุญศิร

โดยมีอาจารย์กฤษฎา สารทอง เป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “สุขใจ ไม่สูญเสีย” ซึ่งจัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้เผยแพร่ผลงานโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยปีนี้ใช้ชื่อผลงานว่า ...คนพิเศษ...

สำหรับผู้เข้าแข่งประกวดมีจำนวนทั้งสิ้น 15 ทีม และมีการคัดเลือกให้เหลือ 5 ทีมในรอบแรก ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องรับโจทย์เพิ่มเติมจากคณะกรรมการฯ และนำไปปรับปรุงเพิ่มเติม ก่อนวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 หลังจากนั้นในรอบที่สองจะคัดเลือกเพียง 5 ทีม และในรอบสุดท้ายคัดเลือกให้เหลือ 3 ทีม ซึ่งทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน นำโดยนายพุชิสส์ เสมสมาน ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ในครั้งนี้

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    สนธยา บรรเทิง   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   
18/3/2563 16:58:29น. 2982
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทีมนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน ประกวดคลิปวีดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “สุขใจ ไม่สูญเสีย” จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

#ชนะเลิศระดับประเทศ #สาขาวิชาอนามัยชุมชน #ประกวดคลิปวีดีโอสั้น #สุขใจ ไม่สูญเสีย #กรมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน